Home» Videos» Wynton Marsalis talking to Elaine Grand on “Afternoon Plus”

Wynton Marsalis talking to Elaine Grand on “Afternoon Plus”

October 28, 1982
Ronnie Scott’s – London, UK

Wynton Marsalis talking to “Afternoon plus” presenter Elaine Grand.