Home»Ensembles»Wynton Marsalis with Detroit Symphony Orchestra

Ensembles – Wynton Marsalis with Detroit Symphony Orchestra

Tour Dates

Date Ensemble Location Venue Country
03/16/1985 Wynton Marsalis with Detroit Symphony Orchestra Detroit, MI Ford Auditorium United States
03/15/1985 Wynton Marsalis with Detroit Symphony Orchestra Detroit, MI Orchestra Hall United States
03/14/1985 Wynton Marsalis with Detroit Symphony Orchestra Detroit, MI Ford Auditorium United States