Home»Sidemen»James Moody

James Moody – tenor sax, flute

Tour Dates

Date Ensemble Location Venue Country
06/06/2005 Wynton Marsalis Septet JALC Spring Gala 2005: That’s Entertainment New York, NY Apollo Theater United States
07/19/2000 JLCO with Wynton Marsalis Umbria Jazz Perugia Giardini del Frontone Italy